RSS

Karc

Örkény 100

100 éve született a groteszk irodalom „nagymestere”, úgyhogy ahogy illik: a PIM remek életrajz-életmű kiállítást rendezett.

2011 képekben

Azt mondják, sajtófotóban jók vagyunk, mondhatni „hungaricum”; a magyar zeneszerzőkkel, tudósokkal együtt. „Az elmúlt években számos hazai és külföldi kiállítás bizonyította, hogy a magyar fotográfia ...

Leonardo da Vinci Londonban

 Leonardo da Vinci festményeiből és rajzaiból nyílt kiállítás a londoni National Gallery-ben. A kiállítás a Leonardo milánói korszakából (1482 – 1499) fennmaradt összes festményt és ...

Homeopatikus valóság és Össznemzeti Rorschach-teszt

Címkék: kiállítás

 Az étvágykeltő kísérőszöveg elején azonnal több tucat izgalmas szókapcsolat fogadja az olvasót: memetikus atavizmus, mito-motorikusan manipulált mém-bonsai, paranoia-recycling, izolált zsugorodás, pátosz-giccs, hipotézis gyök, és folytathatnám ...

Markovics ’75: a magyar fotó „nagyapja” és a világ csodái

Önmagában az sem semmi, ha valaki hetvenöt évet él a Föld nevű bolygón, de ha az illető még fotográfus is, akkor ez a jubileum egy ...

Főúri házaspár 1601-ből

Kakas István és felesége Römer Zsuzsanna portréja

2009-03-01 14:40:51 Kádár Márta

Két gyönyörű késő-reneszánsz, egészalakos portré 1601-ből. Egy-egy pompás, korabeli öltözékben feszítő férfi- és nőábrázolás: Kakas István erdélyi diplomatáról és (második) feleségéről, Römer Zsuzsannáról. Az ismeretlen tiroli művész munkáit tavaly szerezte meg a Magyar Nemzeti Galéria egy észak-olasz műkereskedőtől.

Kakas István
Kakas István

S most Kakas István és felesége Römer Zsuzsanna portréja címmel március 15-ig kiállításon mutatják be az új szerzeményeket, Kakas diplomáciai tevékenységének, mecenatúrájának, építkezéseinek korabeli dokumentumaival együtt. Továbbá festményeken és metszeteken az erdélyi történelem kortárs szereplőit is megidézik, s az erdélyi ötvösség kivételes darabjaiból és a kor díszfegyvereiből is láthatunk válogatást.
A párkép két okból is párját ritkító érték számunkra. Egyrészt a személyek okán, akikről semmiféle ábrázolás nem maradt fönt, másrészt, mint egy olyan korszak és kulturális környezet váratlanul előkerült emléke, amely a hazai művészetben alul reprezentált.
„Kakas képmása alapvető információkkal szolgál a személyét illetően is. Mivel eddig semmilyen műfajban és technikában nem ismertünk róla ábrázolást, ez a kép az első és jelenleg az egyetlen - egyben hiteles - portréja. Korábban nem volt tudott születésének éve sem: az irodalom, az egyetemi matrikulák beiratkozási adatai alapján, eddig a ténylegesnél jóval korábbi időpontot (1556-1560 között) feltételezett. Ez a most előkerült portré felirata alapján az 1565-ös dátumban pontosítható” –állítja Búzási Enikő, a kiállítás kurátora.

Kakas Istvánné
Kakas Istvánné

De ki is volt Kakas István? Nos, a kolozsvári nemes polgár család sarjában a 16. század végi Erdély egyik legtanultabb, legképzettebb udvari emberét, diplomatáját tisztelhetjük. Az 1590-es években Báthory Zsigmond fejedelem kedvelt híveként és nejének, Mária Krisztina osztrák főhercegnőnek a titkáraként szerepelt Erdély történetében. Nemcsak mint fejedelmi titkár és külföldi követségekben járó ügyes diplomata szerzett elismerést, de kölcsönöket adott a fejedelemnek és a császári biztosoknak.
Miután Báthory Zsigmond unokaöccse, Báthory András javára lemondott a trónról, az új fejedelem, szolgálatába lépett, aki őt titkárává tette. És diplomáciai küldetéssel bízta meg, előbb a lengyel királyhoz, majd Rudolf császárhoz küldte követségbe.
Kakas legnevezetesebb és utolsó követjárása II. Rudolf megbízásából a perzsa sahhoz vezetett a török elleni véd- és dacszövetség megkötésére. 1602. augusztus végén indult el, de már nem tért vissza onnan; egy évig tartó nehéz és veszélyekkel teli út után - amelynek egyik állomásán, Moszkvában, Borisz Godunov cár fogadta őt -, 1603 októberében meghalt. A követséget az ő utasítása szerint titkára (Tectander György) és kísérete folytatta és végezte el. Tectander a hosszú utazás történetét is megírta Iter Persicum címmel. Ennek két korabeli kiadása is látható a kiállításon.
A pár kép Römer Zsuzsannát, Kakas István tiroli származású feleségét ábrázolja, aki Mária Krisztina Habsburg főhercegnőnek, Báthory Zsigmond fejedelem feleségének udvarhölgye volt.