RSS

Képzőművészet

Művészet a flaszteren

Pécsen már tavasz óta lehetnek a városlakók szemtanúi a Pécsi Vizuális Klaszter ill. a Pécs 2010 Egyesület akcióinak, amelyek a közterekre viszik a művészetet. Projektjeik ...

Valóság át- és elrendezve

A 20. század minden avantgárd irányzata szembeszállt a klasszikus művészeti tradíciókkal, mind a perspektivikus ábrázolás, mind az anatómiai hűségre való törekvés tekintetében. A hagyományok felülírásához ...

Kortárs tihanyi visszhang

Ha Tihany, akkor ARTplacc - gondolhatnánk, noha az eseménysorozat az elmúlt 4 év alatt azért jelentős változáson ment át. A szervezők eredeti szándéka, hogy ...

Pop art érzés az Albertinában

Magyarországon kevésbé ismerik a nevét, holott Alex Katz az amerikai kortárs művészet egyik legjelentősebb alakja. Alkotásaiból a bécsi Albertinában nyílt kiállítás, amelynek gyűjteménye nemrég a ...

A művészet visszafoglalja a várost!

A tavalyi velencei biennálén Venezuela a street artosok közös kiállításának szentelte pavilonját. A venezuelai költő, Juan Calzadilla, a kiállítást így nevezte el: „Városi művészet. A ...

”Ebben a női lélekben cézár szellem lakik!”

Könyv Katalin - Primavera rustica c. kiállítása

2016-05-11 11:29:45 Nyilas Márta

Könyv Kata munkáit nőiességük mellett határozottság és erő jellemzi. Bizonyos értelemben korunk Artemisia Gentileschit-ja ő, akit ma a legsikeresebb művészként titulálnak a Caravaggio utáni korszakban. A barokk festőnő nem volt hajlandó a neme elvárása szerint élni – köztudottan abban a korban a nők nem követhettek művészi pályát – lelkében mégis, ahogy maga mondta cézár szellem lakozott.

Könyv Kata művészeti szakközépiskolás éveit, gyerekként, Pécset töltötte és a Magyar Képzőművészeti Egyetem elvégzése után tér vissza már tanult festőművészként Pécsre, hogy tovább fejlessze művészi személyiségét a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Doktori Iskolájában.

A kiállító művész sokat gondolkodott azon, hogy milyen címet adjon első pécsi önálló kiállításának. Tavasz latinul primavera: hiszen tavasz van és az I. éves DLA hallgató doktori tanulmányainak időszakára, kezdetére is utal. A Tudományos és Köznyelvi Szavak Magyar Értelmező Szótára alapján pedig a „rusztikus” szó egyenes fordítása „falusias”, de jelentheti még a következőket: paraszti, parasztos, falusiasan egyszerű, darabos.

A fent elhangzottak mellett tapasztalataim szerint a rusztikus szónak még lehetnek másodlagos értelmezési lehetőségei is. Így például a mai közhasználatban rusztikusnak nevezhetünk egy olyasvalamit is, aminek összetétele nem egynemű, hanem különböző, heterogén elemekből áll össze. Könyv Kata kiállított munkái különböző időszakokban készültek, összességében az utóbbi 10 évben. Vannak olyan festmények kiállítva, amelyek az egyetemi képzés időszakában készültek, mint például a „Kisvirág” vagy az „Attack”. Olyanok, amelyek a diplomamunkájának darabjai, mint például az „Eclipse”, mások a diploma megszerzése utáni időszakból valók pl. „Szerelempirulák”, „Könyvprés”, ”Feszültség”. De egészen friss munkák is kiállításra kerültek, amelyek az előző hónapokban, hetekben születtek; itt megemlíteném a „Homo lux” vagy a „Munkahely” címet viselőket.

A rusztikus elnevezés ugyancsak találó jelző, hogyha a festmények témájának sokszínűségét vesszük figyelembe. A kiállítás darabjai között vannak metafizikusan szimbolikus csendéletek és tárgy reprezentációk. Ilyen a „Feszültség” című festmény, ahol egy íj húrjának feszítettségét fokozza a még többszörösen cikk-cakkban a húrt az íjjal összekapcsoló kötél. A „Könyvprés” c. munkán a prés alatt nem szabályszerűen elhelyezve, hanem éppen összezúzás előtt kinyitott könyv látható, amely szimbolikusan és fizikálisan is - most itt egy példányban – az emberiség tudását hordozza, és amit a prés éppen megsemmisíteni készül. Ezzel az alkotó a nézőben bűntudatot ébresztett, amely érzést tovább fokozz azzal, hogy a könyv egy anatómiai ábránál van kinyitva, ahol feltárt emberi mellkasában egy szívet láthatunk, ami köztudottan a jelenlegi nyugati kultúránkban az emberi létezés lényegének szimbóluma. És ha mind ez nem lenne elég, akkor ez a kép részlet megduplázódik a tükröződés által. A kiállított munkák között vannak társadalomkritikus témájú képek, mint például Az „Attack” és az „Eclipse” c. alkotások, amelyek egy fotóval ellátott újságoldal közelképét jelenítik meg, rajtuk egy eozin mázos jellegű játék malac, amelynek testén részben tükröződik az újság szövegének és képének részlete. A malacra köztudottan (hibásan), mint tisztátlan állatra szoktunk gondolni, ami miatt ezt az állatot alacsonyrendűnek és a gúny tárgyának tituláljuk. Ez az irónia átruházódik az újság fotóiban látható emberi cselekedetekre, a malac testi közelségének köszönhetően, tetőzve ezt ráadásul a fényes formáján megduplázódó immár torzult újságkép miatt is. Az „Eclipse” c. festmény még egy utolsó értelmezési csavart is tartalmaz azzal, hogy kisméretben Könyv Katalin saját arcképe is tükröződik a játék malac hátán ezzel a gúny-játék aktív részesévé titulálva önmagát. (Hasonlóan teszi ezt Clara Peters XVII századi németalföldi festő, amikor egy konyhai tárgyakból álló csendélet közepén lévő kanna fedélére megfesti az ott tükröződő önarcképét.) A kiállításon van két olyan kisméretű kép, amelyeken az antik motívumok új értelmezéssel gazdagodnak, mint például a „Néma emlék” ahol a cím - nem előszór - Könyv Kata munkáit illetően támasztják alá a képi kifejezést, vagy a „Töredék” c. festmény, amelyben a figuratívitás váratlanul átváltozik nonfiguratív felületté. Két nagyobb méretű kompozícióban az antik világ motívumai és a szocialista korszakot felidéző elemek, mint az ipari építmények, furcsa hangulatának lírai szürreális elegyét közvetítik. Kissé groteszk, olykor fanyar humorú képek ezek, amelyeket a néző egyszerre tudja objektíven szemlélni, mint egy kor dokumentumot, és amelyek ugyanakkor érzelmileg is megindítók, mint például a ”Veszett világ”. A „Szív gyárban”, a gyártószalagon kitermelt és a melegtől még gőzölgő emberi szívek vonulatának csendes szemtanúja egy az épület falánál kuporgó női alak, aki mintha megkérdőjelezné a szív szimbolikája által az ember gépé válását és ily módon való szemlélését. A „Házi áldás” egy ismert a magyar népi kultúrában üdvözlő kanonizált szöveg jelentése és ereje az itt összegyűrt falvédő, összetört üvegtárgy és egy félig elfogyasztott kifli társaságában erőteljesen megkérdőjeleződik.

Egy utolsó témát is megemlítenék: a pszichológiai portrék kategóriáját. Anguissola Sofonisba olasz reneszánsz festőnő az életből elleset pillanatok megörökítéséből mutatta meg tehetségét és ezzel egészen új stílust teremtett: a családi portré festészet terén. A portré tipikus női festészeti téma, és mint ilyen Könyv Kata hozzá a leg közelebb álló nőket: „Timit”, „Zsuzsit” és „Évit” festi meg a rájuk leg jellemzőbb testtartásba, színvilágba és/vagy tárgy társságában. Ugyanakkor erős öngúny jellemzi a saját magáról még néhány évvel korábban készült a „Kisvirág”címét viselő munka. Egy fekete női harisnyát húzva fejére, arcára maszkként használva ezt, szárait megcsomózva, amelyek állat fülekként lógnak le a feje két oldalán, az áttetsző harisnyán keresztül láthatóan gúnyosan nevet, miközben fürkészően, a dolgokat mérlegelők kétkedésével tekint ki a maszk résein.

Ugyancsak rusztikusnak nevezném a festőművész sokoldalú festői eszköztárát is: munkáin változatos festési modorral jeleníti meg motívumait az akril, de leginkább az olajfesték anyagának tág skálájú viselkedési formáját kihasználva. De Könyv Kata művészete egyben lírai is: személyes megfigyelései spontán és a megszokottnál erőteljesebb érzelmeket fejeznek ki. Számára a festészet a világ feltérképezése és elemeinek finom és részletes rendszerbe állítása, ahol az elemek arra várnak, hogy megfejtsük őket. Jean–Luc Godard francia-svájci filmrendező, nyilatkozata szerint: ”a képek az én fejembe más képekből vannak összerakva”. Az itt látható festmények túlburjánzó vizuális gondolkodásról árulkodnak, amely gondolkodás nyomán született képek a közlendő szándék által vezérelt leginkább szimbolikus kapcsolatháló által azonban képesek összerendeződni egyetlen képpé.

Pécs, Gebauer Galéria